Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


that (แฑ็ท) pro. adj. adv. con.
1. นั่น, ถึงเพียงนั้น, จนถึง, จนกระทั่ง, จำพวกนั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, โน้น, นั้น, โน่น
2. เพราะ, เพื่อ
3. ว่า
4. ในการที่
5. ที่, ซึ่ง, อัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน