Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


texture (เทคซ-เชอะ) n.
1. เนื้อผ้า, เนื้อหนัง, ความหยาบละเอียด, เนื้อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน