Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


textile (เทคซ-ไทล) n. adj.
1. เครื่องที่ทำขึ้นด้วยการทอ เช่น ผ้า, เครื่องผ้า, เกี่ยวกับการทอผ้า, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน