Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


text (เท็คซท) n.
1. ถ้อยคำเดิม, ต้นฉบับ, แม่บท
2. ถ้อยความในเนื้อหนังสือ ไม่ใช่หมายเหตุหรือภาพประกอบ
3. ตัวความในพระราชบัญญัติหรือเอกสาร
4. ข้อความในคัมภีร์ที่นำมาเป็นเรื่องแสดงธรรมะ
5. ตัวคาถาในเทศน์, คำอรรถ
6. ใจความ, เรื่อง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน