Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


terminate (เทอ-มิเนท) vt. vi.
1. จบ, สิ้นสุดลง, ลงท้าย, ลงเอย, ทำให้สิ้นสุดลง
2. สุดเขต, เป็นที่จบ
3. ส่วนท้าย, ส่วนท้ายของคำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน