Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


terminal (เทอ-มิแน็ล) n. adj.
1. ของภาคเรียน, ประจำภาค, ดู term ภาค, terminate จบ, อยู่ท้าย, ที่จบ, ปลาย
2. ขั้วปลายสายไฟฟ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน