Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


term (เทิม) n. vt.
1. จำนวนในคณิตศาสตร์, องค์ในบัญญัติไตรยางศ์, จำนวนในวิชาพีชคณิต ที่ไม่มีเครื่องหมายบวกลบคูณหาร, พจน์
2. สมัย, ครั้ง, คราว, กำหนด
3. ภาคของโรงเรียนหรือศาล
4. เวลาเปิดโรงเรียน = termtime
5. เรียก, ใช้ถ้อยคำ, ถ้อยคำ
6. เงื่อนไข, ข้อเรียกร้อง, ข้อสัญญา
7. อัตรา, ราคา, เกณฑ์
8. ความเกี่ยวพัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน