Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tenor (เทน-เออะ) n.
1. เสียงร้องเพลงระดับสูงสุดของผู้ชาย, นักร้องเพลงที่มีชื่อเสียงเช่นนี้
2. ซอเสียงนี้
3. จังหวะ, วิถีทาง (แห่งชีวิต), แนว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน