Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tenacity (ทิแนซ-อิทิ) n.
1. เหนียว, เกาะแน่น, หวงแหน
2. (ความทรงจำ) แม่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน