Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


temporal (เทม-โพะแร็ล) adj.
1. ของขมับ เช่น, ดู temple ขมับ, ในทางอาณาจักร, ในทางโลก, ในทางฆราวาส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน