Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tempest (เทม-เพ็ซท) n.
1. พายุ
2. มีพายุแรงกล้า
3. ราวกับพายุ, รุนแรง, ตึงตัง, โผงผาง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน