Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


telescopic (เท-ลิซคอพ-อิค) adj.
1. กล้องดูไกล, กล้องโทรทรรศน์, ด้วยกล้องโทรทรรศน์, ที่เล็กจนส่องด้วยกล้องโทรทรรศน์
2. เกยกัน, ตำ, สวมกัน, ที่สวมกันเป็นปล้อง ๆ, ยืดเข้าออกได้อย่างกล้องถ่ายรูป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน