Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


telephoto
1. รูปถ่ายด้วยกล้องย่นระยะ, เลนส์สำหรับถ่ายภาพไกลทำอย่างเดียวกับ telescope

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน