Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tectonic (เท็คทอน-อิค) adj.
1. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกเนื่องจากภูเขาไฟ แผ่นดินไหว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน