Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


technicolor (เทค-นิคะเลอะ) n.
1. สีของภาพยนตร์ยี่ห้อหนึ่ง
2. สีสดใสอย่างในภาพยนตร์, ระบายสีหยดย้อย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน