Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


technician (เท็คนีฌ-แอ็น) n.
1. ผู้ชำนาญในวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน