Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


technicalness (เทค-นิแค็ลเน็ซ) n.
1. เฉพาะวิชา, ฝ่ายวิชา
2. เกี่ยวกับวิชาพิเศษ เช่น วิทยุเครื่องยนต์ การถ่ายรูป การพิมพ์, ตามหลักวิชาการ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน