Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


team (ทีม) n. vt.
1. เทียม (ม้า), ชุดม้าที่เทียมเข้าด้วยกัน
2. ชุดกีฬา, คณะผู้เล่น
3. เอามาทำงานร่วมกัน, คณะที่ทำงานร่วมกัน
4. แบ่ง (งาน) ออกให้คนทำเป็นหมู่ ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน