Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


teachable (ทีช-อะบ'ล) adj.
1. สามารถรับคำสั่งสอนได้, สอนง่าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน