Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


taunt (ทอน) n. vt.
1. ด่าว่า, เหน็บแนม, เครื่องเหน็บแนมล้อเลียน (ของชาวบ้าน)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน