Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tattoo (แท็ททู-) n.
1. ตีหรือเคาะนิ้ว, ตีกลอง, การรัวกลอง, รอยสักบนผิวหนัง, สัก
2. แตรเวลา ๒๒ นาฬิกา เรียกทหารกลับโรง
3. พิธีแห่คบเพลิงของทหารอังกฤษที่แสดงให้ประชาชนดูประจำปี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน