Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tasteful (เทซท-ฟุล) adj.
1. รู้จักเลือกเฟ้น
2. ที่เลือกเฟ้นด้วยความพิจารณา, อย่างเลือกเฟ้น
3. อย่างผู้ดี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน