Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tare (แท) n.
1. น้ำหนักภาชนะที่บรรจุของซึ่งจะต้องหักออก, น้ำหนักตัวรถยนต์ ไม่นับน้ำมันและคนโดยสาร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน