Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tap (แท็พ) n. vt. vi.
1. เคาะ, จุดสำหรับไขน้ำหรือเหล้าออกจากถัง, ก๊อกสำหรับไขน้ำออก
2. เครื่องทำเกลียวตัวเมีย, ทำเกลียว
3. ไข (เหล้า), สูบ (หนอง)
4. ต้นยาง), เจาะ (ถัง
5. แบ่ง (น้ำ)
6. ลอบต่อ (สายโทรศัพท์)
7. (น้ำ) มาตามท่อ, ไขออกมาได้จากก๊อก, (เบียร์) ชนิดไขจากถัง ไม่ใช่ชนิดขวด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน