Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tankage (แทง-คิจ) n.
1. ขนาดจุของถัง, ที่สำหรับเก็บน้ำ น้ำมัน, เครื่องถังต่าง ๆ
2. ค่าเก็บน้ำ น้ำมัน, ค่าถัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน