Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tank (แท็งค) n.
1. ถังบรรจุน้ำ น้ำมัน
2. อ่างขังน้ำ
3. ถังล้างรูปถ่ายชนิดมีฝาปิดสนิท
4. รถบรรทุกฟืนและน้ำข้างหลังรถจักร
5. รถถังที่ใช้ในการรบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน