Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tank irrigation
1. การชลประทานที่ใช้วิธีขุดอ่างน้ำ อย่างในภาคอีสานของไทย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน