Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tangible (แทน-จิบ'ล) adj.
1. จับต้องได้, เป็นตัวเป็นตน, เป็นเนื้อเป็นหนัง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน