Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tan (แท็น) n. adj. vt. vi.
1. = tangent เส้นสัมผัส, เปลือกไม้จำพวกฝาง
2. สีน้ำตาล, สีเกรียมบนผิวหนังเนื่องจากถูกแดด, ทำให้เกรียม
3. ฟอก (หนัง) โดยแช่ในน้ำเปลือกไม้ หรือของฝาดอย่างอื่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน