Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tally (แทล-ลิ) n. vt. vi.
1. ป้ายที่ติดไว้กับวัตถุ, ติ้ว
2. บัญชีที่ทำไว้สำหรับจดจำ นับแต่การเอาปูน หมายข้างฝาจนถึงการทำตารางเป็นระเบียบอย่างสมัยนี้
3. คะแนนที่ใส่เวลานับของ เช่น นับฟืน, นับ, ใส่คะแนน, จำนวนที่ใส่คะแนนครั้งหนึ่ง จะเป็นโหล ยี่สิบ ห้าสิบ หรือร้อยก็ได้, ลงคะแนนกัน
4. ตรงกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน