Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


taken (เทค-เอ็น) pp.
1. เข้า (สอบไล่), นำ, พา, เรือ), ขึ้น (รถ, ว่าเช่า, จัด, จดไว้
2. เอา, เอาไป, เอามา
3. ยึด, ลาก, จับ, หยิบ
4. รับประทาน, ดื่ม, กิน (เวลา), ดูด, กิน (หมากรุก)
5. ต้องมี, ต้องใช้
6. รับ, เข้ารับ, ได้รับ, เข้าถือ, ถือเอา
7. นึก
8. ความสงสาร), มี (ความภูมิใจ
9. ตา), จับ (ใจ
10. ทำให้หลงใหล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน