Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tacit (แทซ-อิท) adj.
1. อย่างนัย ๆ, เงียบ ๆ, โดยปริยาย
2. (ผู้ดู) ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน