Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


table (เท-บ'ล) n.
1. อาหาร, ผู้นั่งรับประทานอาหารร่วมโต๊ะ, เสนอ, วางบนโต๊ะ, โต๊ะเสนอญัตติและคำถามในรัฐสภา, โต๊ะรับประทานอาหาร
2. แผ่น, แผ่นไม้หรือแผ่นหินสำหรับจารึก, คำจารึก
3. ตารางหรือบัญชี หรือรายการ เช่น ตารางเวลารถไฟ ตารางสอน ตารางมาตราชั่ง ตวง วัด
4. สูตร เช่น สูตรคูณ
5. กระดานสำหรับเล่นหมากบางชนิด
6. ฐานเกาะวัตถุในเครื่องกลึงเครื่องเลื่อย
7. ที่ราบสูง เช่น ภาคอีสาน = tableland
8. หลังคาแบน
9. ม้าหรือโต๊ะที่ใช้ในการต่าง ๆ, ม้าที่ใช้ในการช่างกล เช่น ม้าเครื่องกลึง ม้าตั้งเครื่องยนต์สำหรับแก้หรือทดลอง
10. บ่อน, โต๊ะเล่นการพนัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน