Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


table money
1. ค่าโต๊ะที่เก็บนอกจากค่าอาหารตามภัตตาคารหรือสโมสร
2. ค่ารับแขกที่ราชการจ่ายให้นายทหารชั้นผู้ใหญ่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน