Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tabernacle (แทบ-เออะแนค'ล) n.
1. ตะเกียบคู่สำหรับตั้งเสา
2. สถานที่สำหรับทำการสักการะ, ศาลเจ้า
3. ปะรำเล็ก ๆ
4. ที่อาศัย, ที่อาศัยแห่งวิญญาณ คือร่างกาย
5. ภาชนะบรรจุของศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน