Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tab (แท็บ)
1. = thanks ขอบใจ, เศษผ้า
2. แถบ, ผ้าปกหู, ชาย
3. เศษกระดาษ
4. ป้าย
5. แผ่นโลหะเล็ก ๆ เช่น โลหะปิดรูกุญแจ
6. โลหะปลายเชือกผูกรองเท้า
7. เครื่องหมายติดคอเสื้อนายทหาร
8. บัญชี
9. การตรวจตรา (รายจ่าย)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน