Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


syntax (ซีน-แท็คซ) n.
1. การสร้างประโยค, ความสัมพันธ์ระหว่างถ้อยคำในประโยค, กฎแห่งการสัมพันธ์, วากยสัมพันธ์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน