Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


synonymy (ซินอน-อิมิ) n.
1. ตำราว่าด้วยคำที่คล้ายกัน, การใช้คำที่มีความหมายเหมือนกัน ซ้ำ ๆ เพื่อเน้น
2. การซ้อนคำ เช่น ปางองค์พระทรงศรีพระภูมีพระราชา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน