Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


syndicalism (ซีน-ดิแคะลิส'ม) n.
1. ลัทธิการควบคุมอุตสาหกรรมของประเทศ โดยสมาคมของกรรมกร เป็นกิ่งหนึ่งของลัทธิสังคมนิยม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน