Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


synchronous (ซีง-คโระนัซ) adj.
1. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
2. นำมาเทียบวันเดือนปีกัน
3. ตั้ง (นาฬิกา) ให้ตรงเวลากัน, ตรงกัน
4. ได้จังหวะ, ทำให้เข้าจังหวะกัน, ทำให้พร้อมกัน, พร้อมกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน