Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sympathize (ซีม-พะไธส) vi.
1. ความมีใจเหมือนกัน, ความเห็นอกเห็นใจ, เห็นอกเห็นใจ, สงสาร, เอาใจเข้าข้าง, เห็นพ้อง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน