Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


symmetry (ซีม-มิทริ) n.
1. ส่วนสัด, มีส่วนสัดรับกัน, มีเหลี่ยมและด้านตรงกัน, เหมือนกันทั้งสอง สาม สี่ ห้า หก ข้าง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน