Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


symbolize (ซีม-บะไลส) vt.
1. แสดงเป็นนัย, เป็นเครื่องหมายแห่ง, เป็นลางแห่ง
2. (หูยาว) แสดง (ความมีอายุยืน)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน