Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


switch off
1. ปิด (ไฟ), ตัดสาย, ปลดสาย
2. วางหูโทรศัพท์
3. หยุด
4. ไพล่ไปพูดเรื่องอื่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน