Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


swing (ซวิง) n. vt. vi.
1. ชิงช้า, โล้
2. แกว่ง, หัน, เหหัน
3. แขวน, ถูกแขวนคอ, แขวนคอ
4. จังหวะ, เป็นจังหวะ, กระทุ้งเป็นจังหวะพร้อมเท้า, เข้าระเบียบ, ความสะพรึบพร้อม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน