Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


swim (ซวิม) n. vt. vi.
1. ว่ายน้ำ, ให้ว่ายน้ำ
2. ลอยคว้าง
3. (ศีรษะ) วิงเวียน
4. (ตา) เปียกโชก, อาบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน