Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


swell (ซเว็ล) n. adj. vt. vi.
1. ล้น
2. เพิ่มขึ้น, โตขึ้น, ใหญ่ขึ้น, เบ่ง, ทำให้โป่ง, โป่ง, พอง, บวม
3. (หัวใจ) เบิกบาน
4. ที่นูน, ลูกคลื่น, เป็นคลื่น, นูน, (น้ำ) เอ่อ
5. อวดดี, หัวพอง, กางข้อ, ป้อ
6. คนใหญ่คนโต, คนหรูหรา, คนโก้, หรู

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน