Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sweetly (ซวิท-ลิ) adv.
1. ลูกกวาด, ของหวาน, ขนมหวาน = sweetmeat
2. หวาน, หวานขึ้น, ทำให้หวาน, โรยน้ำตาล
3. กลิ่มหอม, หอม
4. น่าชื่นใจ, น่ารัก, งาม, ไพเราะ
5. น่าอิ่มใจ, สบาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน