Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sweat (ซเว็ท) n. vt. vi.
1. เหงื่อ, เหงื่อออก, ให้ (ม้า) ออกเหงื่อโดยให้วิ่ง, เช็ดเหงื่อ (ม้า)
2. งานหนัก, ความเหนื่อยยาก
3. (ต้นไม้) ออกยาง
4. (กำแพง) ชื้น, มีน้ำไหลออกมา
5. ทิ้ง (ยาสูบ) ให้ชื้นจนขึ้นกลิ่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน