Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


suspend (ซัซเพนด-) vt. vi.
1. แขวน
2. ลอยปนอยู่ในน้ำ
3. งดไว้ที, พักไว้ก่อน, หยุดชั่วคราว
4. พักตำแหน่ง
5. เครื่องหิ้ว, เครื่องแขวน
6. ระบบกันสะเทือนของรถ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน